En bra ljudnivå medför fokus och hälsa

Små förändringar kan skapa en trivsam arbetsmiljö och när distraherande ljud dämpas uppstår förutsättningarna för kreativitet och koncentration. Buller och ljud är inte bara irriterande utan kan leda till både skador och olyckor. Störande ljud är stressande, tröttande och påverkar prestationsförmågan.

 

För en bra ljudmiljö krävs det att man arbetar förebyggande, regelbundet och långsiktigt. Buller ska i möjligaste mån åtgärdas vid källan, men det är inte alltid möjligt och då hjälper ljudabsorberande inredning.

 
Vilka krav gäller?

Arbetsgivaren ska planera, bedriva och följa upp arbeten så att det buller arbetstagarna utsätts för minskas genom att bullret tas bort där det uppstår eller sänks så långt som möjligt. Oavsett typen av arbetsplats är det viktigt att arbetet med bullerfrågorna utgör en naturlig del av verksamheten det vill säga att man planerar, bedriver och följer upp arbetet regelbundet så att riskerna med buller försvinner eller minskas så långt det är möjligt. Källa: Arbetsmiljöverket

 
Ett aktivt och rörligt kontor fordrar flexibla lösningar

I ett aktivt kontor är prat, fläktar, ringsignaler och andra ljud en del av vardagen. Öppna kontorslandskap främjar på ena sidan kommunikation men gör arbeten där koncentration krävs svårare.

 

Bästa möjliga akustik kan man uppnå genom att öka rummets förmåga att fånga upp ljud. Vi rekommenderar en kombination av vägg-, bord och golvabsorbenter. Skärmväggar för kontorslandskap skall vara både avskärmande och ljuddämpande. Hårda skärmväggar ger en bra avskärmning men skapar problem eftersom ljud studsar. Vågformade skärmväggar har ofta egenskapen att splittra ljudet. Det kallas diffusion och leder till mindre eko och mindre obehagliga reflexer.

Tre viktiga akustikbegrepp

  1. Absorption: Skärmmaterialet suger upp ljudet så att det inte studsar tillbaka.
  2. Diffusion: Ljudet splittras när det träffar skärmmaterialet och minskar obehagligt eko.
  3. Dämpning: Ljudet dämpas av exempelvis en skärm som minskar ljudnivån mellan två arbetsplatser

Vårt sortiment

Kombinerar en hög ljudabsorptionsförmåga med vackra former och modern nordisk design. Vi har eleganta och praktiska skärmväggar som skapar en trivsam och lugn arbetsmiljö.

 
Golvabsorbenter

Våra golvskärmar skapar nya inredningsmöjligheter och löser akustikproblem. De kan byggas i system och passar bra i öppna kontorlandskap.

 
Bordsabsorbenter

Våra bordsskärmar fungerar på samma sätt som golvskärmar med skillnaden att de fästs på skrivbord. Då de är mindre är de inte fullt lika effektiva.

 
Väggmonterade absorbenter

Väggmonterade absorbenter lämpar sig i miljöer där skärmar inte passar in, eller som ytterligare komplement. Finns i olika färg och form.

 

Se alla våra skärmväggar och ljudskärmar för kontor

;