Sekretess och Teknik


Vilken information samlar vi in om dig?

Vi på Gerdmans värnar om våra kunder, vilket innebär att vi alltid ser till att samla in personlig information ansvarsfullt med hänsyn till din integritet. Det är viktigt för oss att du får reda på vilken information vi samlar in om dig samt hur vi gör det.

För att vi ska kunna erbjuda våra produkter, behöver vi samla in viss personlig information. Du kan komma att direkt, eller indirekt, behöva lämna information om dig själv på olika sätt.

När du handlar hos oss behöver vi veta vem du är och vart du vill att dina varor ska levereras. Informationen används inte bara för att hjälpa dig att slutföra ditt köp och för att butiken ska kunna hantera din beställning utan också för att förebygga bedrägeri och för att uppfylla juridiska krav.

Gerdmans säkerställer att din information samlas in med största möjliga hänsyn till din integritet. Vi har ett utbildat och dedikerat kundservice-team som hjälper dig om några uppgifter är fel eller om du behöver hjälp med något. De fungerar som en förlängd arm för vår Global Data Officer och hjälper dig med frågor som rör dataskydd.

Hur hanterar vi din information?

Vi på Gerdmans värnar om våra kunder, vilket innebär att vi alltid ser till att samla in personlig information ansvarsfullt med hänsyn till din integritet.

Det är viktigt för oss att du är medveten om hur vi hanterar dina personliga uppgifter. Det finns olika scenarion där vi behöver hantera din personliga information. Exempel på dessa är:

- Vi kan behöva bekräfta din identitet innan vi godkänner ett köp.
- Vi kan behöva utföra en kreditbedömning beroende på vilket betalsätt du väljer.
- Vi behöver förebygga olagliga aktiviteter som bedrägerier och penningtvätt.

När du handlar med Gerdmans behöver vi säkerställa att köpet är riktigt och att det verkligen är du som handlar.

För att kunna leverera produkter till dig, kan vi komma att behöva dela vissa data som har samlats in om dig. Ex. Dela dina kontaktuppgifter till vår speditör för leverans av gods.. Speditören kan i sin tur behöva kontakt dig för att du ska få en avisering om när produkterna kommer att lämnas hos dig. Det betyder att vi i vissa fall även behöver lämna ditt telefonnummer eller mailadress vidare till 3:e part.

Gerdmans dataskyddspolicy

Gerdmans värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur Gerdmans samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på dataskydd@gerdmans.se , dataskydd@gerdmans.dk , dataskydd@gerdmans.no , dataskydd@gerdmans.fi.

Genom att handla hos Gerdmans, accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Gerdmans använder elektroniska & postala kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du använder våra tjänster. 

Vilken information samlar vi in?

Information som du ger till oss. Du kan komma att ge oss information om dig själv när du handlar oss genom någon av våra kanaler, exempel på kanaler är vår när du bekräftar ett köp på vår hemsida, när du gör en telefonbeställning, när du skickar en beställning via epost & när du kontaktar oss i övriga ärenden där du lämnar personuppgifter. Detta kan vara:

Person- och kontaktinformation - namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
Betalningsinformation - kredit- och betalkortsdata (kortnummer, giltighetsdatum och CVV-kod), fakturainformation, bankkontonummer, etc.
Information om varor/tjänster - detaljer angående de varor/tjänster du har köpt.
Historisk information - dina köp, betalningshistorik.
Information om hur du interagerar med Gerdmans - hur du använder våra kanaler, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten, såväl som leveransnotiser när vi kontaktar dig.
Enhetsinformation - t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.
Geografisk information - din geografiska placering.

Informationen du ger oss, såväl som information om varorna/tjänsterna, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, såsom beskrivet nedan.

Vad gör vi med din information?

Tillhandahåller, utför och förbättrar våra tjänster. All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra Gerdmans sortiment, marknadsföring och affär. Gerdmans behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

Vårt syfte med behandlingen är för att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter. Det gör vi för att utföra våra åtaganden gentemot dig enligt kontrakt. Detta sker automatiskt.

Vårt syfte med behandlingen är för att administrera din betalning och kundförhållandet, t.ex. för att uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla dig med information, produkter och tjänster som du begär från oss. Detta gör vi för att utföra våra åtaganden gentemot dig enligt kontrakt. Detta sker automatiskt.

Vårt syfte med behandlingen är för att avgöra vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, t.ex. genom interna eller externa kreditbedömningar. Det gör vi för att utföra våra åtaganden gentemot dig enligt kontrakt och följa tillämplig lagstiftning. Detta sker automatiskt.

Vårt syfte med behandlingen är för kundanalys, administrera Gerdmans tjänster och för Gerdmans interna verksamhet, inklusive felsökning, dataanalys, testning, forskning och för statistiska ändamål. Det gör vi för att utföra våra åtaganden gentemot dig enligt kontrakt och andra berättigade intressen. Detta sker automatiskt.

Vårt syfte med behandlingen är för att säkerställa att innehåll presenteras effektivt för dig och din enhet. Det gör vi för att utföra våra åtaganden gentemot dig enligt kontrakt. Detta sker automatiskt.

Vårt syfte med behandlingen är för att förhindra missbruk av Gerdmans tjänster som en del i våra ansträngningar att hålla tjänsterna trygga och säkra. Det gör vi för att utföra våra åtaganden gentemot dig enligt kontrakt och följa tillämplig lagstiftning. Detta sker automatiskt.

Vårt syfte med behandlingen är för att utföra riskanalys, förhindra bedrägerier och riskhantering. Det gör vi för att följa tillämplig lagstiftning och andra berättigade intressen. Detta sker automatiskt.

Vårt syfte med behandlingen är för att förbättra våra tjänster och för generell affärsutveckling, med syfte att t.ex. minimera bedrägerier, utveckla nya produkter och funktioner och nya affärsmöjligheter. Det gör vi för våra andra berättigade intressen. Detta sker ej automatiskt.

Vårt syfte med behandlingen är för att följa tillämplig lagstiftning, såsom lag om åtgärder mot penningtvätt och bokföringslagar och kapitaltäckningskrav. Det gör vi för att följa tillämplig lagstiftning. Detta sker ej automatiskt. 

Kommunicera med dig. Gerdmans kan också komma att använda din data för att kommunicera relevant information gällande använda eller liknande tjänster och för att utföra kundnöjdhetsundersökningar gällande våra tjänster (t.ex. efter att du har kontaktat Gerdmans kundtjänst) via elektroniska kommunikationskanaler och via telefon. Om du inte vill motta sådan kommunikation, är du välkommen att maila till dataskydd@gerdmans.se.

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt följande. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

Leverantörer och underleverantörer såsom bolag inom Gerdmanskoncernen. Gerdmans kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra åtaganden gentemot dig enligt kontrakt och för andra syften som framgår i den här Dataskyddspolicyn.

Kreditupplysningsföretag och liknande leverantörer. Dina personuppgifter kan komma att delas till kreditupplysningsföretag och leverantörer av liknande tjänster i syfte att bedöma din kreditvärdighet när du ansöker om en av Gerdmans betalningsmetoder, samt för att bekräfta din identitet och adress.

Gerdmans kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Ett exempel på laglig skyldighet att lämna information är för åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering.

Övriga. Logistik- och transportföretag vilka levererar dina varor.

Gerdmans kan komma att dela din information till tredje parter:

För det fall att Gerdmans säljer eller köper verksamhet eller tillgångar, kan Gerdmans komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar.

Om Gerdmans eller en väsentlig del av Gerdmans tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om Gerdmans kunder komma att delas.

Vad vi INTE kommer att göra med din data. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd att göra så.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Data kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av ett bolag inom Gerdmanskoncernen eller av annan leverantör eller underleverantör. Då Gerdmans är fast beslutet att alltid skydda din data, kommer Gerdmans att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden gentemot dig enligt kontrakt och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för vårt kontrakt åtagande, t.ex. för att uppfylla krav på åtgärder mot penningtvätt, bokföring och regulatoriska kapitalkrav, sparar vi data endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära.
Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
Rätt att bli raderad ("rätten att bli bortglömd"). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att data inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för Gerdmans, som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.
Rätt att lämna in ett klagomål. Du har rätt att lämna in ett klagomål hos oss.

Hur är det med cookies och liknande tekniker?

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att leverera en skräddarsydd och enkel onlineupplevelse. För mer information om hur Gerdmans använder cookies och liknande, se information om våra cookies.

Kontakta oss

Gerdmans Inredningar AB (publ) är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556318-2632 och har sitt säte på Vargvägen 2, 285 39 Markaryd.

Gerdmans har ett dataskyddsombud och ett dedikerat team av utbildade kundservicemedarbetare med fokus på dataskyddsfrågor. Vi tar mer än gärna emot dina frågor kring dataskydd och personuppgifter. Du kan alltid nå Gerdmans kundservicemedarbetare på dataskydd@gerdmans.se.

Gerdmans Inredningar AB (publ) är personuppgiftsansvarigt (controller) för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan. Gerdmans Inredningar AB (publ) följer svensk dataskyddslagstiftning.

----
Dataskyddspolicyn uppdaterades senast 2018-05-24.

Cookies & liknande tekniker

Vi använder cookies, web beacons och liknande tekniker (gemensamt kallade ”cookies”) för att förbättra din upplevelse hos oss. Vi använder cookies på våra webbplatser och i våra newletters. Här förklarar vi hur vi använder cookies och vilka val du kan göra gällande våra cookies.

Vänligen se även Gerdmans dataskyddspolicy vad gäller hantering av dina personuppgifter.

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror. Dessa skickas från Gerdmans eller våra partners webservrar och sparas på din enhet enligt nedan. Vi använder oss av olika cookies:

Sessionscookies är en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller app.
Varaktiga cookies är cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dom eller de går ut.
Förstapartscookies är cookies satta av webbplatsen du besöker.
Tredjepartscookies är cookies satta av en tredjepartssida.
Web beacons är små transparenta grafiska bilder som kan finnas i e-post vi skickar till dig.
Liknande tekniker är tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies och web beacons.

Varför använder vi cookies?

De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder dig. Några av våra tjänster behöver faktiskt cookies för att fungera, medan andra helt enkelt finns för att göra våra tjänster enklare för dig. Generellt sett, kategoriserar vi våra cookies och deras användning enligt följande:

Analyscookies tillhandahåller övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster.
Funktionscookies möjliggör för oss att spara inställningar såsom språkval eller om vi ska för ifylla dina uppgifter eller inte. Utan dessa typer av cookies skulle vi inte kunna skräddarsy vårt gränssnitt enligt dina önskemål. Dessa cookies är nödvändiga.
Säkerhetscookies gör våra tjänster och din data trygg och säker, genom att de hjälper oss att upptäcka bedrägerier och skyddar din data.

Marknadsföringscookies

Gerdmans använder marknadsföringscookies för att förbättra din upplevelse på vår hemsida, i marknadsföringsmail och i tredjepartsannonsering.

Automatiserad marknadsföring: Cookies från vår plattform för marketing automation gör att vi kan vara mer relevanta i vår kommunikation med dig. Baserat på personuppgifter som användaren lämnat frivilligt, t.ex. via formulär på vår hemsida, använder Gerdmans denna information för att förbättra möjligheten att leverera mer relevant information på hemsidan och via annonskanaler.
Analys: Analyscookies samlar in information om hur användarna interagerar med vår hemsida och ger oss lärdomar om övergripande interaktionsmönster snarare än enskilda användares beteende. Denna data hjälper oss att förbättra din upplevelse på hemsidan.
Annonsering: Annonscookies samlar information om dina aktiviteter och visat intresse på vår hemsida, så att vi kan visa dig relevant, målinriktad annonsering i tredjepartskanaler (sökmotorer, sociala medier och annonsnätverk).

Hur kan du kontrollera Gerdmans användande av cookies?

Din webbläsare eller enhet tillåter dig oftast att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Du kan tillexempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera förstapartscookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare.

Tänk på att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies.

Kontakta oss

Gerdmans Inredningar AB (publ) är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556318-2632 och har sitt säte på Vargvägen 2, 285 39 Markaryd.

Gerdmans har ett dataskyddsombud och ett dedikerat team av utbildade kundservicemedarbetare med fokus på dataskyddsfrågor. Vi tar mer än gärna emot dina frågor kring dataskydd och personuppgifter. Du kan alltid nå Gerdmans kundservice medarbetare på dataskydd@gerdmans.se.

Gerdmans Inredningar AB (publ) är personuppgiftsansvarigt (controller) för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan. Gerdmans Inredningar AB (publ) följer svensk dataskyddslagstiftning.

----
Denna cookie-redogörelse uppdaterades senast 2018-05-24.

;