Just nu: SOMMARKAMPANJ ☀ -20% på ALLT

Så skapar du en säker arbetsplats

Med en mer och mer komplicerad lagermiljö och högre krav på säkerhet har det blivit viktigare för företag att investera i en säker miljö för sin personal. Med rätt säkerhetstänk minskas riskerna i lagermiljön och tryggheten för personalen ökar. Att arbeta med säkerhet på en arbetsplats är inget man kan lösa omgående, det är ett fortlöpande projekt man måste kontinuerligt arbeta med. Svenska arbetsplatser och lager har oftast en väldigt hög säkerhetsgrad jämfört med andra länder i Europa, men i takt med att komplexiteten på arbetet ökar blir det mer och mer viktigt att tänka på den här typen av frågor.

Vårt mål på Gerdmans har alltid varit att skapa ”Bättre Arbetsplatser” tillsammans med våra kunder, och vi vill att våra kunder känner sig säkra på sin arbetsplats. Här är några tips på hur man aktivt kan använda sig av våra produkter för att öka säkerheten på sitt lager!

Markera upp riskområden

På många arbetsplatser finns det behov av att markera särskilda riskområden eller utrustning med hjälp av varselmärkning eller golvmarkering. Märkningen ska vara enkel att förstå, även en person som inte känner till området bör förstå risken involverad med området.Med markeringstejp kan man enkelt och smidigt märka upp ett riskområde. För områden utomhus finns det markeringsfärg att använda som ett vädersäkert alternativ. Markera upp truckgångar ordentligt samt ytor där gångtrafikanter rör sig, då blir trafiken säkrare direkt!

Speglar hjälper dig se

När du har märkt upp dina truckgångar är det dags att tackla nästa problem på ditt lager, nämligen trafiken. Dolda vinklar där det blir problematiskt för truckar att köra eller risk uppstår att krocka, avhjälps enkelt och smidigt med en industrispegel. Det finns olika typer av industrispeglar, använd den version som passar just ditt behov. Med en vidvinkelspegel får du en snabb överblick över vad som kommer runt hörnet och kan anpassa din hastighet därefter. En kupolspegel går att använda i en fyrvägskorsning så alla har en möjlighet att se vad som sker. Vägspeglar vid utfarter gör trafiken säkrare, och finns i frostfria varianter som även funkar under vintern. Skulle det vara en plats där man inte kan få upp en spegel ordentligt är tipset att alltid signalera när du kör runt en hörna med skymd sikt. Hellre tuta en gång för mycket än en gång för lite! 

Påkörningsskydd skyddar gångtrafikanter

Det är inte endast truckar som är trafikanter på lager, även gångtrafikanter är i behov av extra säkerhetsutrustning. Med påkörningsskydd och betongsuggor kan du skapa en miljö där personalens krav på säkerhet fylls. Påkörningsskydd kommer i flera olika utförande beroende på behovet, och finns både för inomhusbruk eller utomhusbruk. Påkörningsskydd kan enkelt användas för att leda gångtrafiken inne på lagret samtidigt som det skyddar gångtrafikanterna från olyckor. Att sätta upp ett påkörningsskydd framför till exempelvis en dyr maskin skyddar även din investering från att gå sönder om olyckan är framme. Med betongsuggor kan du enkelt leda bort trafik kring till exempelvis cykelvägar och skapa bättre flöde på cykelvägar eller cykelparkeringar. Säkerhet på arbetsplatsen behöver inte bara vara inomhus!

Personlig skyddsutrustning

Samtidigt som det är viktigt att säkra arbetsmiljön där du vistas, är det lika viktigt för dig själv att ha rätt skydd i riskfyllda områden. Personlig skyddsutrustning är saker som huvudskydd, hörselskydd och skor med stålhätta som säkrar dig från att ta skada i onödan.  Speciellt på ett lager med truckar som rör på sig är skor med stålhättor ett extra viktigt tillbehör. Att använda sig av en felaktig sko i en riskmiljö kan vara extremt farligt. Använd skor med tåhätta om du behöver skydda tårna från att skadas av fallande föremål och från att bli klämda. Finns det vassa föremål i miljön som kan tränga igenom skosulan används en sko med spiktrampskydd. Se alltid till att personal som arbetar kring truckar på lagret har skor med stålhätta som skyddar. Krävs det oftast att du skriker till dina kollegor för att ni ska kunna höra varandra? Då har ni troligtvis en hög ljudnivå i din arbetsmiljö. I en bullrig miljö är hörselskydd ett krav, ta reda på vilken ljudnivå som finns i området för att finna rätt skyddsnivå på hörselskyddet. Detta är endast några exempel på den personliga skyddsutrustningen som finns, bedöm de risker din personal utsätter sig själva för, för att hitta rätt skyddsutrustning till arbetsplatsen.

 

Gör din arbetsplats säkrare med vår checklista

Här är en liten checklista att använda dig av för ditt kontinuerliga arbete med säkerheten på din arbetsplats:

- Är godset rätt placerat med tanke på plockfrekvens och vikt?

- Finns behov av palldragare?

- Finns lyfthjälpmedel vid arbete med lyft?

- Är lyfthjälpmedlen lätta att flytta nära hyllor?

- Finns det tillräckligt med plocktruckar så klättring i pallställ inte sker?

- Kontrolleras pallställ och hyllor regelbundet så de är hela och inte överlastade?

- Är pallställen märkta korrekt med maxbelastning?

- Finns det risk för påkörning?

- Är transportvägar med truck trygga för gående och andra personer i lagerlokalen, är de märkta rätt och skyddade med påkörningsskydd?

- Används skyddsskor för de som kör truck eller de som arbetar i anslutning till truck?

- Är truckkörning runt hörn säker ur olycksfallssynpunkt?

- Finns och används ögonskydd vid batteriarbete på truck?

- Finns fungerande ögonspolningsutrustning samt rutiner för test och underhåll?

Divider

Genom att tänka på säkerhet mer systematiskt och att arbeta med det kontinuerligt skapar du en tryggare arbetsplats för dig och dina arbetskollegor. Tillsammans skapar vi ”Bättre Arbetsplatser”! 

 

 

;