Vad du bör tänka på vid köp av pallyftare

Palldragare

För att du ska kunna göra rätt val när du ska köpa din pallyftare är det viktigt att tänka igenom i vilken miljö du ska använda den. Om det är tänkt att du ska använda din pallyftare i en miljö där det lätt blir hög ljudvolym kan det vara fördelaktigt att titta på en variant med tystare gång under drift för att förbättra arbetsmiljön. För mycket buller och skrammel försämrar ljudnivån snabbt till det negativa i en stor lagerlokal.

Vilken typ av hjul bör en palldragare ha?

För att du ska kunna göra rätt val av pallyftare är det viktigt att först och främst titta på vilken typ av hjul du får med din pallyftare samt vilket material hjulet är gjort av. De två vanligaste varianterna av hjul är antingen singel eller boggie, och det finns en del skillnader kring hur de olika varianterna fungerar i praktiken. Med singelhjul får du en stabil pallyftare som fungerar för de flesta typer av verksamheter. Singelhjul ger dig en mindre svängradie på din pallyftare vilket kan underlätta i trånga utrymmen.

boggi

Med boggiehjul får du en dubbel uppsättning hjul i fronten av lastgafflarna och den här lösningen fungerar bäst för ojämna underlag. Boggiehjul fungerar som klätterhjul, vilket gör det enklare att köra över ojämna underlag som till exempelvis en tröskel eller liknande. Det ena hjulet klättrar över ojämnheten innan det andra tar i och underlättar på så sätt att köra över en ojämnhet. Med ett singelhjul får du ett ökat slitage av hjulet jämfört med boggiehjul, då lasten fördelas på flera hjul med boggie vilket ger mindre punkbelastning och på så sätt minskad friktion. Tänk igenom i vilken miljö du kommer använda din pallyftare mest för att se om singel eller boggie är bäst för dig.

Hur påverkar hjulets material din pallyftare?

Vilket typ av material ditt hjul är gjort av påverkar hur din pallyftare uppför sig under gång, vilken belastning den kommer klara av samt vilket underlag den passar bäst för. Oftast är hjulen gjorda av antingen nylon, polyuretan eller gummi, och de olika materialen har olika egenskaper vilket gör dom mer eller mindre lämpade för sin uppgift.

 

Ett hjul av nylon är väldigt hårt och tåligt och klarar rejält med vikt. Med ett hjul av nylon kommer din pallyftare att låta mer under drift, då det hårda hjulet gör att det inte sviktar och ger med sig. Hjul av nylon fungerar utmärkt på till exempelvis ett lager med plana och rena ytor och är det bästa valet för hantering av tung last.

 

Med ett hjul av polyuretan får du ett mjukare hjul än av nylon. Ett hjul av polyuretan ger dig en mjukare och tystare gång än nylon vilket minskar bullernivån rejält, dock blir tung last något tyngre i hanteringen med den här typen av hjul. Med ett hjul av gummi får du ett väldigt tyst hjul som fungerar väldigt likt ett polyuretanhjul.

 

Ett hjul av gummi har dock fördelen att det ger bättre grepp på hala eller blöta golv, och är ett utmärkt val i en miljö där våta förhållanden kan förekomma ofta som till exempel i en kyl eller liknande.

material

Vad menas med Quicklift-funktion till pallyftare?

Quicklift som funktion innebär att du som användare inte behöver göra lika många pumpslag för att lyfta upp lasten jämfört med en traditionell pallyftare. Quicklift är en viktig funktion att ha på sin pallyftare när man arbetar i en miljö med en stor mängd materialhantering dagligen, då varje gång man kan minska på arbetsinsatsen sparar man tid, pengar och energi. Med Quicklift behövs det oftast endast fyra till fem pumpslag för att nå maxhöjd jämfört med en traditionell pallyft som kan ta tio till tolv pumpslag för att uppnå samma nivå. Du halverar med andra ord hanteringstiden det tar att få upp en pall och få den i rörelse, vilket innebär sparad tid om man slår ut det på X antal pallar per dag.

 

Genom din tidsbesparing sparar du in pengar då du snabbare kan hantera dina pallar, samt energi i form av den arbetsbelastning du måste genomföra.

Vilken längd är vanligast på gafflarna?

Beroende på vilken typ av pallar du hanterar i din dagliga materialhantering finns det olika längder på gafflarna till din pallyftare som funkar bra eller bättre. En standard EUR-lastpall har måttet LxB 1200x800 mm, vilket har gjort att den vanligaste längden på en pallyftares gafflar är 1140 mm. Med en gaffellängd på 1140 mm kan du enkelt hantera en pall på 1200 mm i längd utan att gafflarna sticker ut på andra sidan (vilket hade kunnat orsaka problem), samt hantera den från långsidan utan att dina hjul hamnar över en mede.

 

Om du hanterar halvpall i din materialhantering kan en pallyftare med kortare gafflar vara en bra lösning. Med kortare gaffellängd får du en minskad svängradie, vilket kan vara fördelaktigt i trånga utrymmen eller liknande. För hantering av halvpall är gaffellängd på 800 mm eller 910 mm vanligt. Det finns andra typer av gaffellängder men de mått som nämnts här är de absolut vanligaste gaffellängderna i dagsläget.

 

Genom att tänka igenom i vilken miljö du kommer använda din nya pallyftare och vilka funktioner samt hjul din pallyftare kan tänkas behöva kan du enkelt komma fram till vilken typ av pallyftare som passar bäst för dig och din verksamhet. Vi har ett brett utbud av pallyftare från kända svenska tillverkare och har möjligheten att ta fram speciallösningar om det skulle behövas. Tillsammans skapar vi bättre arbetsplatser!