Tänk på det här när vintern kommer!

Halka

När snön börjar falla utomhus ökar halkolyckorna direkt och båda unga som äldre kan bli drabbade av att olyckan är framme. Cirka 25 000 personer uppsöker vård någon gång under året för skador relaterade till halkolyckor, en tredjedel halkar i bostadsområdet och över 40 % halkar på vägen eller trottoaren.

Därför är det viktigt att du som fastighetsägare tar hand om din utemiljö på rätt sätt genom att ha en rejäl snöröjning, sandning och saltning. Vi på Gerdmans har allt du behöver för att klara av din snöröjning och halkbekämpning i vinter, tillsammans skapar vi bättre arbetsplatser!

Så här får du en effektiv halkbekämpning

Det är oftast fastighetsägarens ansvar att gångbanorna innanför och utanför tomten är fri från snö och halkbekämpad på rätt sätt, medan kommunen har ansvar för de allmänna vägarna. Därför är det viktigt att du som fastighetsägare har de rätta förutsättningarna på plats för att kunna hålla ordning och reda kring din fastighet.

Truckplog
  1. Ploga rejält med en truckplog eller använd en snöslunga för att få undan mycket snö på en gång. Har du en truck du redan använder i din verksamhet? Med en truckplog eller ett snöblad kan du enkelt förvandla din truck till att fungera som ett hjälpmedel i din snöröjning. Använd din truck med sin truckplog för de stora ytorna och snöslungan för de mindre ytorna.
  2. Ställ ut sandlådor och saltlådor på strategiska platser i ditt område. Genom att fundera på vilka ytor som är dina mest trafikerade kan du förenkla din halkbekämpning avsevärt. Din gatusandlåda hjälper dig inte mycket om du måste gå genom halva området för att kunna fylla på sand för din sandning. Se därför till att placera ut dom i anknytning till högtrafikområden för att hela tiden ha enkel tillgång till sand och salt.
  3. Använd en salt & sandspridare för snabb och effektiv spridning. Känner du igen dig själv? Du tar en skyffel och använder när du ska sprida sanden eller saltet och får stora klumpar på marken som det inte var tänkt? Genom att använda dig av en sand & saltspridare får du en effektiv hantering när det är dags att sanda och salta dina gångar. Du slipper göra arbetet manuellt och får ett jämnt och fint fördelat underlag. Genom en jämnare spridning undviker du de onödiga klumparna på marken vilket gör att du sparar in på onödig förbrukning av sand och salt.
  4. Glöm inte att det kan vara svårt att snöröja när sikten är begränsad och snön faller tungt. Det är lätt hänt att man råkar skada stängsel, staket, postlådor eller andra typer av objekt som dolts av snön. Undvik de onödiga skadorna genom att markera de områden där snöröjningen behöver ske extra försiktigt med hjälp av till exempel pinnar med reflexer.
  5. Tänk på att även du som utför snöröjningen kan behöva skydda dig själv mot halka. Det är lätt hänt att man i arbetets gång får en fallolycka för att man själv inte tänker på halkan. Använd dig gärna av broddar på skorna för att få bättre grepp och ta korta steg. Se även upp för dolda ytor där till exempelvis pudersnö kan dölja hala isfläckar.
Sand

Är du osäker på hur du får en effektiv halkbekämpning?

Vi på Gerdmans har ett brett utbud av produkter som hjälper dig i din snöröjning och ser till att dina gångtrafikanter får trygga gångvägar. Om du behöver hjälp och vägledning finns vi här för dig, tveka inte att kontakta oss för ytterligare information.

 

 

Tillsammans skapar vi bättre arbetsplatser och trygga vinterunderlag!

 

;