Så väljer du rätt bland kassaskåp, säkerhetsskåp och dokumentskåp

För förvaring av värdesaker, viktiga dokument, kontrakt och andra viktiga saker är det nödvändigt att ha ett säkerhetsklassat kassaskåp, säkerhetsskåp eller dokumentskåp. Den här typen av skåp har ett stort antal användningsområden, allt för att du ska få en tryggare förvaring. Ett rejält säkerhetsklassat och brandklassat skåp är ibland ett krav från försäkringsbolag för att förvaringen ska anses vara trygg, och är ibland även ett krav på i lagen. Därför är det viktigt att man har en godkänd förvaring man kan lita på! Vi har sammanställt en kort guide som ger dig all kunskap du behöver för att kunna välja rätt skåp till din verksamhet.

Skyddsklassning på kassaskåp, säkerhetsskåp och värdeskåp

Det finns en uppsjö med skyddsklassning av kassaskåp, säkerhetsskåp och värdeskåp. Alla har olika betydelse kring hur inbrottssäkra de är, och vilka värden de kan hantera. I vårt sortiment har vi tre olika säkerhetsklassningar på våra kassaskåp, säkerhetsskåp och värdeskåp: S2 enligt EN 14450, SS F3492 och EN 1143-1 Grade 1.

Skyddsklassning

För att ett kassaskåp eller säkerhetsskåp ska bli klassat sker inbrottsförsök som mäts. Vid testet används vissa bestämda verktyg som man ska använda sig av, och tiden det tar att komma in i skåpet avgör vilken klassning skåpet får. Vid klassning ingår också en undersökning av ritningarna till skåpet där vissa kriterier måste vara uppfyllda kring konstruktionen på skåpet för att det ska bli klassat i en specifik nivå. Beroende på vilka värdesaker du ska förvara kan det ställas olika krav från ditt försäkringsbolag på vad för typ av säkerhetsklassning du behöver. Certifiering enligt SSF 3492 eller S2 är det minimikrav de flesta försäkringsbolag ställer för förvaring av kontanter upp till ett basbelopp i ett värdeskåp, och det som krävs för laglig förvaring av vapen och ammunition. I klassificeringen S2 omfattas även ett brandskydd, vilket gör att ett skåp som är klassat S2 kan användas både för dokument samt värdesaker.

Brandklassning på dokumentskåp, kassaskåp och säkerhetsskåp

Inte bara eld kan förstöra papper utan även värme. Papper förstörs vid en temperatur högre än 175 grader, och datamedia som till exempel DVD-skivor förstörs vid lägre temperaturer än så. I vårt sortiment har vi tre olika brandklassningar på våra skåp: 60P, 90P och 120P.

Brandklassning

För att ett skåp ska bli klassat sker testet enligt NT-Fire 017, SS-EN 15659 eller SS-EN 1047-1 i en extremtemperatur på över 850 grader. Skåpen testas i temperaturen i 60, 90 eller 120 minuter och innertemperaturen får bli maximalt 170 grader som mest för P-klassningen (Papper). Om du behöver brandskydda dina dokument väljer du ett skåp efter vilka krav som ställs från ditt försäkringsbolag alternativ de krav som ställs i lagen. Viktigt att tänka på är att P-klassningen inte är godkänd för förvaring av datamedia, för förvaring av datamedia behöver du en annan typ av klassning som klarar andra temperaturer. Räcker det med ett skåp klassat i 60P för de flesta dokument? Ja, för det mesta räcker det väl med 60P som brandskydd. Vid en brand blir det oftast inte så extrema temperaturer över en hel timme, en brandhärd kommer vandra vidare i resten av byggnaden efter materialet i rummet har brunnit upp vilket gör att den typen av klassning oftast räcker för de flesta typer av behov.

Hur säkrar du ditt kassaskåp, säkerhetsskåp och dokumentskåp

Alla typer av kassaskåp, säkerhetsskåp, värdeskåp och dokumentskåp som väger under 1000 kg bör förankras genom att bultas fast i golv eller vägg. Dock ska man vara medveten om att den här typen av rekommendation är helt upp till ditt försäkringsbolag, så kontrollera med ditt försäkringsbolag vilka krav de ställer på just din verksamhet och förvaring.

Vilken storlek behövs för din förvaring?

När det kommer till din förvaring av dokument är det inte alltid du behöver ett stort skåp. För mycket förvaring är ett brandskyddat vertikalskåp en enkel och smidig lösning. Handlar det om att förvara kontrakt eller liknande räcker oftast den här typen av skåp. Viktigt att tänka på är att man oftast inte behöver förvara alla papper man har i en pärm i ett brandskyddat skåp, ibland räcker det med bara de viktigaste detaljerna i dokumentet, medans resten utan problem kan förvaras i ett arkivskåp eller liknande istället.

Divider

Om du har frågor eller funderingar kring vilken typ av skåp som passar för just din verksamhet och krav finns vi på Gerdmans här för dig. Tveka inte att kontakta vår kundservice, så hjälper vi dig!

 

;