Nyhetsbrev Mar 22 2016

 

 

mars 2016  |  Visa webversion
 
Gerdmans
 
Gerdmans

Vi vet alla att avfall bör sorteras i olika grupper för att det ska kunna tas om hand på miljöriktigaste sätt. Inte minst känner vi till hur viktigt det är att hantera det farliga avfallet efter konstens alla regler innan det lämnas till deponin.

I det är här brevet presenterar vi lösningar som gör det enkelt att sköta avfallet snyggt. Se till att alltid ha fungerande kärl i rätt storlek och utförande utplacerade lättillgängligt för alla.

Vi gör det möjligt och roligt att hålla rent och slänga på rätt sätt

Gerdmans hjälper dig att ta hand om avfallet för hela din verksamhet på bästa sätt. Vi har tipplådor och containers för det stora och grova. Vi har tunnor och dunkar för det som är flytande. Vi har skåp för förvaring av det som är miljöfarligt. Vi har snygga lösningar för sortering på kontoret och i köket. Och vi har alla tillbehören som gör att ni kan hantera sorteringen på ett säkrare och trevligare sätt. Som inspirerar!

Tänk så mycket trevligare arbetsmiljön kommer att bli med bättre ordning på all er avfallssortering.

Välkommen till Gerdmans!

Läs mer om hur lätt det är att sortera rätt.

Du är alltid välkommen att kontakta oss på Gerdmans.se

Läs artikeln

 
Gerdmans

Service  Beställ katalog  |  Fördelar  |  Avregistrera

Kontakt  Telefon: 0433-74 000  |  info@gerdmans.se  |  www.gerdmans.se

 
© 2016 Gerdmans Inredningar AB, Vargvägen 2, 285 39 Markaryd
 
Skriv en kommentar
;