Just nu: SOMMARKAMPANJ ☀ -20% på ALLT

Kvalitets- och miljöpolicy

Kvalitets- och miljöpolicy

Gerdmans ska vara det självklara valet för moderna och funktionella arbetsplatser. Med ett heltäckande sortiment av inredning och tillbehör i kombination av god service, levererar Gerdmans bättre arbetsplatser till företag i Norden. Vi verkar för att våra produkter och tjänster ska vara skonsamma mot miljön genom att vi ställer krav på våra leverantörer att uppnå en bra miljöprestanda. För att ständigt förbättra vår verksamhet följer vi noggrant utvecklingen inom produkt- och miljöområdet tillsammans med våra intressenter.

- Vi kommunicerar med våra kunder och intressenter och säkerställer att vi levererar tjänster och produkter som överträffar våra kunders förväntningar.
- Våra anställda engageras i kvalitets- och miljöfrågor genom ledarskap, utbildning och en öppen dialog.
- Vi fastställer kvalitets- och miljömål med handlingsplaner och följer upp dem fortlöpande.
- Vi följer gällande lagar och andra bindande krav inom vårt verksamhetsområde.
- Gerdmans miljöarbete bidrar till en varaktig hushållning med resurser som har sin grund i livscykelperspektivet.

Vår ambition är att du ska uppfatta oss som ett kvalitetsmedvetet företag som värnar om vår miljö.

Markaryd 2020-03-02

ISO-certifieringar

Vi är certifierade både enligt kvalitetsstandarden ISO 9001:2015 och miljöstandarden ISO 14001:2015. Allt för att ni ska vara säkra på att vi värnar om miljön och håller den kvalitet som vi lovar.

The Global Compact

I ett tal till The World Economic Forum den 31 januari 1999 uppmanade FN:s generalsekreterare Kofi Annan företagsledare att delta i ett internationellt initiativ, The Global Compact.

Initiativets mål är att sammanföra företag, FN-organ och arbetsmarknads- och sociala organisationer för att stödja och arbeta för 10 huvudpunkter inom Mänskliga rättigheter, Arbetsmiljö, Miljö och Anti-korruption.

Målsättningen är en mer hållbar och sammanflätad global ekonomi, vilket skall uppnås genom ett kollektivt agerande.

Som en del av Takkt koncernen har Gerdmans bundit sig till att stödja och främja The Global Compact.

Mer information om Takkt koncernens arbete kan visas i vår Sustainability Report.

Mer information om FN:s Global Compact.

PEFC

På över 500 katalogsidor presenterar vi 2 gånger om året Gerdmans Inredningar på jobbet. Mycket papper går genom våra och era händer. Papper som under kontrollerade former kommer från certifierade skogar.

PEFC står för ”Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes”, ett internationellt program för erkännande av skogcertifierings-system. PEFC-systemet framställer regionala skogsrapporter som ligger till grund för en hållbar skogsförvaltning.

Via dessa rapporter är det möjligt att återplantera skog ur hållbarhets-synpunkt och fortlöpande förbättra detta arbete.

245 miljoner hektar skogsyta på vår jord är hittills certifierade enligt PEFC. På detta vis garanteras att endast varaktigt producerad skog används. Vi har bestämt oss för att använda PEFC-papper så att vi alla kan hålla denna katalog i handen med gott samvete och att vi kan uppleva våra skogars mångfald även i framtiden.

;