Pallyftare BT Pro Lifter

Ergonomisk design, skonar kroppen, flera modeller

Genom en snabb pumprörelse överförs kraften till styrhjulen, som snurrar 1/3 varv. BT Pro Lifter är utrustad med Powerthan styr-/drivhjul och gaffelhjul av nylon. Det mest kraftödande arbetet med en lastad lyftvagn är att få den i rörelse. BT Pro Lifter ger dig med hjälp av den extra spaken på handtaget extra kraft och skonar därmed din rygg.

Snabblyft som lyfter pallen vid andra pumptaget, lyfthastighet 25 mm per pumpslag upp till 150 kg belastning och 10 mm vid tyngre last.
Fördelar: Unikt tillval för tunga laster. Lätt positionering av tunga laster. Jämn körning på ojämna underlag och över trösklar.

En lyftvagn lastad med 2300 kg behöver en startkraft på 45 kg. Med BT Pro Lifter reduceras startkraften till 15 kg. Även vid lättare last ger BT Pro Lifter en avsevärd minskning av den kraft som behövs för att få igång lyftvagnen.

  • Hög ergonomi
  • Ökad produktivitet
  • Minskar belastningar på armar, axlar och rygg
Från 15 380 kr

;