Manöverdon låsbart till Lyftbord Edmolift

Hindra obehöriga att komma åt lyftbordet

Låsbara manöverdon krävs i utsatta miljöer där obehöriga kan komma åt lyftbordet. Två funktioner med nödstopp och lås.

Enkel montering med M12 "plug and play" anslutning.

  • Nödstopp och lås
  • Enkel montering
2 150 kr

;