Miljöskyddspall med Skyddsräcke

Uppsamlingsbehållare/skyddsräcke, stående fat, flera storl

Basenheten består av en uppsamlingsbehållare för uppsamling av eventuellt läckage från ett lagrat fat för att förhindra miljöfarliga ämnen att rinna ut i marken.

Alla typer av stående fat kan lagras (metall, plast, fiber etc.).

  • Miljöskyddspall med uppsamlingsbehållare
  • Skyddsräcke
Från 7 576 kr

;