Askkoppar - Askkopp för vägg eller golv

Problem med fimpar som slängs utanför din entré eller i din utemiljö? Med en askkopp får dina besökare och kollegor en plats att slänga sina fimpar som enkelt håller rent i din utemiljö. Vi har olika typer av askkoppar!Olika typer av askkopparEn askkopp behövs på de uteplatser

Askkoppar
Askkoppar
Kontor och konferens
Skrivbord
Kontorsstolar & Stolstillbehör
Kontorsförvaring
Arkivhyllor & Kontorshyllor
Kontorstillbehör & Kontorsutrustning
Skärmväggar & Ljudabsorbenter
Skrivtavlor & Presentation
Entré & Reception
Butiksinredning
Stolar & Bord
Utemöbler
Papperskorgar & Källsortering
Vagnar & Kontorsvagnar
Lager och industri
Omklädningsrum
Hyllor & Ställ
Plastlådor & Backar
Lastpallar & Palltillbehör
Miljö & Avfallshantering
Säkerhet & Skydd
Transport & Materialhantering
Truck & Lyft
Lyftutrustning
Pack & Emballage
Verkstadsinredning
Stegar & Aluminiumställningar
Utemiljö
Personlig skyddsutrustning
;