Absorbent Universal

Finns som ark, rulle, läns eller kudde

Absorbent Universal absorberar alla typer av vätskor och är lämplig för bland annat lösningsmedel, skärvätska, färg, olja, svaga kemikalier och så vidare

Absorbenterna passar för daglig användning till exempel under maskiner eller för att snabbt absorbera vätska vid en olyckshändelse. Slitstark, mjuk och luddfri.

Absorbent Ark är dryg att använda och ger stor effekt. Perfekt för användning på arbetsbänkar eller vid reparationsarbeten.

Rullarna används exempelvis för att täcka större ytor och till att använda som matta eller som vanlig torkrulle. Snabbabsorberande och pålitliga för minimerandet av skador vid läckage och spill. Rullen finns också i 800 mm-utförande.

Uppsugningslänsor i slangform kan användas till långvarigt läckage från exempelvis maskiner, fat, behållare med mera. Med sin slangform är absorbenten lämplig att lägga runt maskiner, fordon, tankar, med mera som kan tänkas läcka. I nödlägen är länsorna ett pålitligt spillskydd och kan snabbt suga åt sig läckage och på så sätt förhindra att läckande vätskor breder ut sig.

Absorbenter i form av kuddar används med fördel för uppsugning av lite större vätskemängder vid exempelvis droppande maskiner, ledningar med mera. Kudden kan även vara ett underlag vid reparationer och underhållsarbeten. Absorbent-kuddarna är idealiska tack vare deras fördelaktiga dimension och flexibla form.

Tänk på att använda rätt absorbent till rätt vätska.
Oljeabsorbent (blå)
För olja, bensin, diesel osv. Vattenavvisande, flyter på vatten. Idealisk till att separera olja från vatten.

Absorbent universal (grå)
För skärvätska, lösningsmedel, smörjoljor, färg, olja, svaga kemikalier osv. Absorberar all vätska.

Absorbent Kem (gul)
För syror, alkaliska lösningar, frätande vätskor, alkohol osv.

  • Mycket hög absorbtionsförmåga
  • 2-lager, slitstark
  • Enkel och effektiv avfallshantering
Från 1 425 kr
Filter
75
400
500
800
400
1200
30000
40000

;