Etikettsats för källsortering

Färgad, 6 delar

Etikettsats för källsortering. Med sex färglagda symboler för kompost, glas, plast, metall, papper och deponi. HxB 180x160 mm. Komplett sats.

350 kr

;