Luftrenare IDEAL AP40 Pro

Luftgenomströmning 440 m3/h

Luftrenare IDEAL AP40 Pro. Den kompakta luftrenaren AP40 Pro kombinerar en enkel design med effektiv luftrening med låg ljudnivå och låg energiförbrukning.

Det innovativa 360°-filtret garanterar hög luftgenomströmning och optimal filtrering. Flerskiktsfiltret filtrerar föroreningar som damm, fint damm (PM10, PM2.5 och mindre), pollen och andra luftburna allergener, såväl som patogener som bakterier och mögelsporer (hindrar deras tillväxt i filtret), cigarett rök, avgaser (inklusive NO2), kemiska ångor (formaldehyd, toluen, n-butan, VOC, etc.) och lukt ur inomhusluften.

Det centrala EASY-TOUCH-manöverelementet gör att alla driftslägen (automatisk, nivå 1/2/3, turbo och nattläge) kan väljas med ett enkelt tryck. Andra funktioner som timerfunktion, barnlås, filtervillkorfråga eller individuell justering av effektnivåerna i automatiskt läge är praktiska att styra med en app i telefonen eller med fjärrkontroll.

IDEAL AIR PRO. 360°-filtret måste bytas ut var 12: e månad i genomsnitt, detta beror på föroreningsnivån på användningsstället och användningsintensiteten.

  • Minimerar smuts, dammpartiklar, allergener, bakterier, virus och lukt
  • Låg förbrukning
  • Tystgående
6 630 kr

;