Luftrenare IDEAL AP30 Pro

Luftgenomströmning 310 m3/h

Luftrenare IDEAL AP30 Pro. Den kompakta luftrenaren AP30 Pro kombinerar en enkel design med effektiv luftrening med låg ljudnivå och låg energiförbrukning.

Det innovativa 360°-filtret garanterar hög luftgenomströmning och optimal filtrering. Flerskiktsfiltret filtrerar föroreningar som damm, fint damm (PM10, PM2.5 och mindre), pollen och andra luftburna allergener, såväl som patogener som bakterier och mögelsporer (hindrar deras tillväxt i filtret), cigarettrök, avgaser (inklusive NO2), kemiska ångor (formaldehyd, toluen, n-butan, VOC, etc.) och lukt ur inomhusluften.

Det centrala EASY-TOUCH-manöverelementet gör att alla driftlägen (automatisk, nivå 1/2/3, turbo och nattläge) kan väljas med ett enkelt tryck. Andra funktioner som timerfunktion, barnlås, filtervillkorfråga eller individuell justering av effektnivåerna i automatiskt läge är praktiska att styra med en app i telefonen.

IDEAL AIR PRO 360°-filtret måste bytas ut var 12: e månad i genomsnitt. Detta beror på föroreningsnivån på användningsstället och användningsintensiteten.

  • Minimerar smuts, dammpartiklar, allergener och lukt
  • Låg förbrukning
  • Tystgående
5 440 kr

;