Förstärkningsbalk till Lagerhylla

Gerdmanshyllan ökar bärförmåga med 50 %, för hyllplan 930 mm

Förstärkningsbalk till Lagerhylla. Balken ökar bärförmåga med 50 %, för hyllplan som är 930 mm långa. Enkel montering, balken vrids fast under hyllplanet och ökar då hyllplanets bärförmåga med minst 50 procent upp till 225 kg utbredd belastning.

  • Premiummodell
175 kr

;