Framtidens flexibla möten

Flexible

Med pandemin var vi alla tvungna att förändra hur vi hanterade våra möten och mycket av vårt arbete flyttades online. Här är våra tips på hur man som arbetsplats kan utforma sina framtida mötesplatser, både för de som arbetar online men även för de som arbetar på plats!

Tänk på det här när ni utformar era framtida mötesplatser

Alla företag har inte rätt förutsättningar på sina kontor för framtidens krav på möten. Vi tror att man i framtiden kommer se en utveckling mot mindre mötesrum och en mer aktivitetsbaserad arbetsmiljö. Som medarbetare kommer man kunna flytta runt mellan de olika platser och utrymmen som finns beroende på vilken arbetsuppgift som utförs. Därför kommer behovet av olika sorters rum och utrymmen öka i framtiden, med mindre rum för avstämdhet och koncentration, större rum för projekt i grupp, soffgrupper och ljudisolerade soffor för en mer avslappnad miljö som exempel. Det kommer inte räcka med att endast ha ett stort konferensrum längre, man kommer behöva ha större variation på arbetsplatsen.

Meeting 1

Med ett aktivitetsbaserat kontor utgår man från hela arbetsplatsens sätt att arbeta och skapar ytor i kontoret för de olika behoven. Istället för att man har en fast plats där allt arbete genomförs, uppmanar man medarbetare att förflytta sig i lokalen till de områden som är bäst lämpade för uppgiften. I det aktivitetsbaserade kontoret är det viktigt att ge alla medarbetare de rätta ergonomiska förutsättningar, oberoende var de väljer att arbeta.

Utforma de nya mötesplatserna med rätt produkter

Meeting 2

För att kunna skapa den typen av framtida kontor är det därför viktigt att ni har rätt produkter på plats. Höj och sänkbara skrivbord är det första och enklaste steget man kan ta ihop med rätt ergonomiska kontorsstolar. Skapa möjligheten till rum-i-rummet med hjälp av ljudisolerade golvbås eller ljudisolerande soffor som du kan gruppera ihop till små öar för avkoppling och avskildhet. För de mer tillfälliga och korta mötena kan ett väggbås vara en enkel och smidig lösning. Drar du fram el till väggbåset blir det enkelt att ladda datorn samtidigt som man står upp och gör en tillfällig arbetsuppgift eller tar ett kort möte. Med hjälp av ett höj och sänkbart konferensbord kan du utöka arbetsuppgifterna som kan utföras i konferensrummet och skapa en mer aktivitetsbaserad möblering. Med andra ord, låt möblerna hjälpa er att kunna utföra fler arbetsuppgifter fast på samma yta som tidigare.

Vi kommer fortfarande ha nytta av våra fysiska kontor

Trots att vi kommer ha en mer aktivitetsbaserad framtida arbetsplats är det ändå viktigt att inse nyttan av våra kontor. Det framtida flexibla mötet innebär inte att ytan behöver minskas, det innebär däremot att man förändrar hur ytan faktiskt går att använda. Vi kommer fortfarande ha ett behov av att kunna mötas med våra kollegor fysiskt, ha möjligheten att gå sida vid sida när man ska lära upp en nyanställd eller snabbt kunna byta lite information informellt på fikan. Det sociala mötet är fortfarande en viktig del av ditt företags kultur! Men det är viktigt att verksamheten stödjer den nya framtidens möten och att det finns utrymme för alla medarbetares behov.

Vi på Gerdmans finns här för dig och ditt företag under resans gång. Tillsammans skapar vi den nya framtidens arbetsplats!

;