Checklista för din kemikalieförvaring!

Checklista

För att du ska ha en trygg kemikalieförvaring är det viktigt att du är medveten om vad som gäller för ditt företag. Vilka krav ställs på företaget och vilka krav ställs på hur förvaringen är utformad? Ta en titt på vår checklista för att få en bättre insikt kring vad som krävs!

Vår checklista för kemikalieförvaring

För att det ska bli rätt när det kommer till din kemikalieförvaring finns det en del frågor du bör ställa dig själv innan du väljer kemikalieskåp, så du får en korrekt och riktig förvaring som täcker behovet i din verksamhet.

 

1. Ta fram ett säkerhetsdatablad och CAS nummer på ämnet

Vilka ämnen är det som ska förvaras? Ta reda på vilka ämnen det handlar om, är det miljöfarligt, frätande, brandfarligt, oxiderande eller explosivt? Om du tar fram ett säkerhetsdatablad får du fram de riktlinjer och rekommendationer som finns för hur du bör förvara ämnet det handlar om. CAS är ett unikt nummer som identifierar en kemisk förening, polymerer, biologisk sekvens, mix eller legering och går att få fram hos tillverkaren av ämnet. Med ett CAS nummer blir det enkelt att söka upp exakt vilka ämnen ni handskas med och vilka krav som ställs.

 

2. Hur stora mängder ska du förvara av ämnet?

Tänk på vilken volym ditt ämne tar upp, hur många liter det handlar om eller liknande. Beroende på vilken mängd det handlar om kan det finnas kemikalieskåp och miljöskåp som passar mer eller mindre bra för uppgiften. Tänk inte bara igenom dagsbehovet kring förvaringen utan även det framtida behovet, så du inte köper ett skåp som är för litet efter 6 månader.

Spill

3. Tänk på spill!

När du förvarar brandfarliga och miljöfarliga ämnen finns det krav på vilken spillkapacitet din förvaringslösning måste ha för att vara godkänd. Kort och gott måste din förvaring kunna samla upp spill vid läckage om en behållare skulle spricka. Du kan beräkna ut volymen ditt spilltråg ska klara av enligt följande, 100 % av den största behållaren du ska förvara och 10 % av resterande behållare. Vet du om att du befinner dig i ett vattenskyddsområde måste din förvaring klara av 100 % av volymen, då inget spill eller läckage får förekomma i ett vattenskyddsområde. Oftast fungerar ett kemikalieskåp eller miljöskåp med spilltråg, men är du osäker kan du alltid kontakta oss för mer hjälp.

 

4. Går det att förvara mina olika ämnen tillsammans?

Kontrollera att dina ämnen går att förvara tillsammans och inte kan reagera med varandra. Om det finns en risk att dina kemikalier kan reagera med varandra är vår rekommendation att inte förvara dom på samma hylla eller plats i ditt kemikalieskåp. Du minskar risken att dom kommer i kontakt med varandra vid spill på det sättet. För en del farliga ämnen finns det föreskrifter i lag vad som gäller, var noga med att kontrollera vad som gäller för just ditt ämne för att undvika olyckor.

 

5. Behöver mitt kemikalieskåp vara ventilerat?

Om du förvarar dina kemikalier eller ämnen i en öppen förpackning bör du alltid ventilera ditt kemikalieskåp. Många av våra kemikalieskåp går att få med möjlighet att koppla på mekanisk ventilation, men vi har även varianter som är självventilerande. Kontrollera vad som gäller för just ditt ämne så du får rätt lösning på din ventilation.

Skylta

6. Glöm inte att skylta

Skyltning är nödvändigt om ämnena du ska förvara kan orsaka en brand eller om ett läckage kan innebära fara för människors hälsa. Kontrollera vilken typ av varningsskylt det kemiska ämnet du ska förvara kräver, så personer som kommer i kontakt med ämnet i sitt arbete är medvetna om riskerna.

 

Om du har kollat igenom vår checklista kring kemikalieförvaring och fortfarande känner dig osäker på vad som är rätt för dig och ditt företag har du alltid möjligheten att kontakta oss på Gerdmans. Vi hjälper dig skapa en bättre arbetsplats!

 

;