Är framtidens kontor en lugnare, kreativare och närmare arbetsplats?

Kontoret

Innan pandemin bröt ut byggdes många flotta kontorskomplex för att attrahera rätt kompetens. Nu är frågan om den typen av arbetsplatser kommer ha samma dragningskraft i framtiden? Sista året har människan omvärderat arbetslivet och vardagen i grunden. Vad innebär det när pandemin är över och det blir dags att återvända till kontoren? Hur kan kontoret anpassa sig efter de olika individuella behov som uppkommit? Vi har kikat runt lite på vilka trender som spås, lyssnat på olika storföretag, arkitekter och beteendevetare, för att få en uppfattning om hur framtidens arbetsplats kan komma att se ut.

Utförs arbetet lika effektivt hemifrån?

Hemarbetet har fungerat över förväntan. Företag som tidigare tvivlade på att medarbetarna skulle jobba lika effektivt hemifrån har fått ompröva sina åsikter under corona-pandemin. Den digitala tekniken fungerar bra och det har till och med visat sig att många medarbetare både mår och presterar bättre hemifrån. De flesta företag tror dock att den fysiska mötesplatsen på kontoret kommer vinna tillbaka medarbetarnas hjärtan. För att behålla attraktionskraften som arbetsgivare är de flesta ändå överens om att fortsätta erbjuda möjligheten till hemarbete i någon form.

Hemmakontor

Arkitekterna påpekar dock att frivilligheten att jobba hemifrån måste ställas i relation till varje medarbetares möjlighet att kunna jobba fokuserat, uppkopplat, ostört och med rätt utrustning i form av skrivbord, stol, skärm, tangentbord, med mera. För att fortsätta arbeta i hemmet behöver arbetsplatsen vara fullgod och utformad i samråd med arbetsgivaren. Det ömsesidiga förtroendet och samhörigheten stärks också när webbkameran är på under mötena, oavsett om man är hemma eller på kontoret.

Kan framtidens arbetsplats främja hälsan mer?

Det har visat sig att svenska företag över lag har haft lägre sjukfrånvaro det senaste året, trots pandemin. Genom att hålla avstånd håller alla sig friskare. Tillbaka på kontoret kommer därför många börja fundera över hur vi nära vi sitter varandra, hur vi samsas om utrymmen och utrustning etc. Här är vi alla är olika. Några behöver eget utrymme för att känna trygghet, medan andra inte bryr sig. Vissa älskar att sitta hemma och jobba, medan andra mår dåligt över att behöva göra det.

Beteendevetarna poängterar att småpratet är viktigt för att människan ska fungera på ett optimalt sätt. I den digitala världen tappar vi den mänskliga kontakten och därmed empatin, som är en värdefull ingrediens för allmänt välmående. De flesta tror att kreativitet och samarbete tjänar på att ske i fysiska rum, medan informationsmötet fungerar utmärkt att genomföras digitalt.

Alla är överens om att god hälsa och välbefinnande är en förutsättning för medarbetarnas kreativitet och produktivitet och därmed en viktig indikator för företagets framgång. Det tål att tänkas på.

Hur kommer kontoren förändras?

Arkitekterna har redan börjat tänka om och tänka nytt. De utgår ifrån att varje medarbetare kommer spendera mindre tid på kontoret och då företrädesvis i möten. Den personliga arbetsplatsen är inte längre given utan fokus hamnar mer på hur miljön ska fungera före, under och efter mötena.

Möte

Om det fysiska kontoret ska få mer dragningskraft än hemmakontoret gäller det att titta sig omkring. Kanske finns det möjligheter att omforma till ett mer aktivitetsbaserat kontor som utnyttjar ytorna effektivare? Det kan till exempel betyda fler mötesrum och grupparbetslösningar, färre traditionella fasta arbetsplatser med stol, skrivbord och skärm och fler flexibla arbetsplatser. Det kan ha stor betydelse att skapa utrymmen för kreativa möten med affärsbekanta och kollegor eller större möjligheter till service, träning och social samvaro. Morgondagens kontor kommer med all sannolikhet att designas för att attrahera medarbetare och möjliggöra för bästa prestation genom en sund företagskultur som uppmuntrar till bra möten och arbetsglädje.

Vad händer med medarbetare som vill men inte kan jobba hemifrån?

Företag som är miljömedvetna kommer säkert få det svårt att försvara att medarbetarna ska pendla i flera timmar varje dag för att komma till kontoret i framtiden. Men hur blir det då för alla medarbetare som inte har förutsättningar att arbeta hemifrån? Det troliga är att de i allt högre utsträckning kommer erbjudas ett ”hyrkontor” närmare hemmet.

Det finns redan olika sätt att hyra enskilda kontorsplatser. De allra flesta städer erbjuder kontorshotell med bekväm gemenskap i färdigställda kontorsmiljöer. Vill man ha en lite mer personlig touch och välja kontorsgrannar utifrån gemensamma kriterier är ett kontorskollektiv (co-working) kanske att föredra. Den här typen av ”hyrkontor” är redan på väg att sprida sig ut från de fina centrala adresserna till utkanterna av städerna och vidare ut på landsbygden. De kan lika gärna komma att uppstå i något mindre samhälle där man går ihop och startar ett kontorskollektiv nära hemmen för att slippa resa. Kanske skapas här ett nytt kreativt och socialt utbyte med intresse för gemensamma aktiviteter? Med en arbetsmotivation som skjuter i höjden uppstår kanske ljuva synergier med nya affärsmöjligheter som följd. Vem vet?

Vill du ha hjälp med framtidens arbetsplatsutmaning?

Det ser ut som att framtidens kontor måste bli bättre på att skapa variationer av möjligheter för att tillgodose alla olika behov. Här är varje arbetsplats och varje medarbetare unik.

 

På Gerdmans förstår vi framtidens utmaningar och ser fram emot att utveckla arbetsplatser som passar alla på bästa sätt. Nyfikna på dina tankar vill vi gärna bolla våra idéer med dig. Var inte rädd för att utnyttja vår kunskap, den bjuder vi på!

 

;